Kurser för dig som vill bli instruktör

   

 

 Min QiGong 

                  är en medicinsk qigong som är skapad för svensk sjukvård och där vi, i västerländska termer, förklarar vad som händer mentalt och fysiskt.

 

Stående och Sittande Min QiGong

Min QiGong finns i två versioner. Den Stående passar för deltagare

som kan stå en halvtimme eller mer. Den Sittande passar för övriga deltagare.

 

Den Stående versionen har även lite svårare övningar som kan vara lämpliga

i friskvården, för instruktörerna själva och andra som vill öka ut sin rörelsebank.

Namnet Min QiGong

Du ska träna på dina egna villkor - ändra på det som inte känns bra. Gör Min QiGong till din egen qigong!                                                        

            

DVD och CD

Både Stående och Sittande Min QiGong finns inspelade på DVD.

Stående Min QiGong finns även på CD